De CommunicatieVonk
06 - 482 731 69

TwitterVolgen

Saskia Vonk10 feb 2021

@Mentimeter question: is it possible to have participants of a Pubquiz register before the actual event?

Saskia Vonk19 jan 2021

@job_polak Denkt iemand dat deze conversatie werkelijk heeft plaatsgevonden? Wat een fake

Contact

De CommunicatieVonk
Prinses Margrietplantsoen 41
1403 SV Bussum
06 - 482 731 69

Persberichten die het nieuws halen

Persberichten die het nieuws halen

Journalisten krijgen tientallen persberichten op een dag. Ze zitten lang niet altijd op die van jou te wachten. Een goede perslijst, persoonlijke contacten met journalisten en een werkelijk nieuwswaardig bericht zijn cruciaal voor het succes van een persbericht.

Toch kun je ook bij het schrijven van het bericht zelf de kans op succes vergroten door je aan een aantal regels te houden.

Top Tien tips

  • Zet bovenaan de tekst ‘Persbericht’ zodat duidelijk is waar het om gaat.
  • Zorg voor een goede kop die krachtig weergeeft waar het over gaat. Vermijdt een misleidende of grappige zin.
  • Open de eerste alinea met plaats en datum.
  • Geef in de eerste alinea het nieuws. Beantwoord daarin de vragen ‘wie, wat, wanneer, waar, waarom’.
  • Zorg dat het bericht ‘oprolbaar’ is. Het artikel moet leesbaar blijven als een redactie een of meerdere alinea’s weg laat.
  • Gebruik geen vaktermen en marketing- of verkooptaal. Eigenschappen van het product zoals ‘vernieuwend’ of ‘uniek’ moeten vanzelf blijken uit de tekst. Gebruik je toch zo’n term, zorg dan dat je deze goed kunt onderbouwen met gedetailleerde argumenten of maak er een citaat van.
  • Gebruik geen afkortingen, vraagtekens en probeer zoveel mogelijk lidwoorden, voorzetsels en hulpwerkwoorden te schrappen.
  • Eindig het persbericht met contactgegevens waarnaar journalisten zich kunnen wenden voor meer informatie. Geef vaste en mobiele nummers. En zorg dat de contactpersonen ook bereikbaar zijn.
  • Verzend persberichten alleen onder embargo als daar echt reden toe is. Licht deze toe in de noot aan de redactie.
  • Schrijf in een duidelijk lettertype met voldoende groot corps (12 pts). Laat een persbericht niet langer dan een A4 zijn.

Verzenden

Verzending van persberichten kan prima via e-mail. Maar ook hier gelden een paar gouden regels. Stuur het bericht nooit alléén als bijlage maar zet de volledige tekst van het bericht in de e-mail. Een mooi vormgegeven bericht met logo kun je als extra bijlage meesturen. Maar maak het bericht niet zwaarder dan 5Mb. Gebruik nooit de ‘urgentie hoog’ voor persberichten.

Richt het email aan een specifieke redacteur of journalist als dat kan. Vermeld anders ‘de redactie’ als geadresseerde. Zet in de subject-regel ‘Persbericht’ plus de kop van het bericht. En gebruik tot slot bij verzending naar meerdere adressen altijd het bcc veld.

Toch liever een expert in huis halen? Neem dan gerust contact met me op.

>>Persberichten die het nieuws halen