De CommunicatieVonk
06 - 482 731 69

TwitterVolgen

Saskia Vonk26 jul 2021

@mkeulemans @WKoevoet Stel dan de vraag of het nodig is om het virus weg te krijgen.

Saskia Vonk25 jul 2021

@StefKnaepkens @Camforcedenhaag Leg dat niet op mensen die de prik niet willen, het virus zal in een of andere muta… twitter.com/i/web/status/1…

Contact

De CommunicatieVonk
Prinses Margrietplantsoen 41
1403 SV Bussum
06 - 482 731 69

Privacystatement

De CommunicatieVonk, gevestigd aan Prinses Margrietplantsoen 41, 1403 SV te Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://decommunicatievonk.nl
Prinses Margrietplantsoen 41, 1403 SV te Bussum +31648273169
Saskia Vonk is eigenaar van de eenmanszaak De CommunicatieVonk. Daarmee is zij tevens 'Functionaris Gegevensbescherming'. Zij is te bereiken via saskia@decommunicatievonk.nl

Persoonsgegevens bij inschrijving
Bent u klant of bezoekt u de website van De CommunicatieVonk, dan worden er (persoons)gegevens van u  geregistreerd en bewaard. De CommunicatieVonk registreert enkel die gegevens die nodig zijn voor een goed klantcontact. Dit betreft onderstaande gegevens:
 
•    Voor-en achternaam: voor een juiste adressering van e-mail of post.
•    E-mailadres: voor het verzenden opdracht gerelateerde informatie zoals offertes, facturen, afspraken. 
•    Postadres en bedrijfsnaam van uw bedrijf: voor correcte vermelding op de factuur.
•    Mobiel telefoonnummer: voor opdracht gerelateerde communicatie zoals overleg, maken van afspraken.
•    IP-adres: bij het beoordelen van het websitebezoek
•    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
•    Gegevens over uw activiteiten op onze website
•    Internetbrowser en apparaat type

De CommunicatieVonk bewaart de facturatiegegevens van u of uw organisatie, zoals PO-nummers, projectnummers of correspondentiekenmerken. 

Derden
Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van bedrijfsactiviteiten van De CommunicatieVonk. Indien van toepassing, wordt met deze derden (boekhouder, webbouwer) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De CommunicatieVonk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaringstermijn
Uw gegevens worden bewaard tot 3 maanden na beëindiging van de klantrelatie of zoveel korter als u dat wenselijk acht. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee de gegevens zijn gekregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Keuzes voor persoonsgegevens
U heeft te alle tijde mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan De CommunicatieVonk hebt verstrekt. U kunt een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van uw persoonsgegevens indienen via info@decommunicatievonk.nl .

De CommunicatieVonk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens
De CommunicatieVonk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@decommunicatievonk.nl

Wijzigingen, vragen en feedback
De CommunicatieVonk controleert regelmatig of zij nog steeds aan dit privacybeleid voldoet. Voor vragen over dit privacybeleid, kunt u contact met opnemen via info@decommunicatievonk.nl

Laatste update: 24 mei 2018

>Privacystatement